ḷ chim dọng binh dương.

ban nao muon nuôi gap tân nhe.minh ban 2tr môt chu. chim không lai .dc;65/15 duong sô 5 quân thu đức. gần câu vươt sổng thần